WHAT'S NEW?
Chào các bạn,mình là KhánhIT :D

[BITCOIN] Faucets list 2016 all LIVE


S.NoSite NameReward / HourTimer (Minutes)PayoutJoin
1ClaimBTC~ 650 Satoshi20 Min20000 Satoshi (Instant)
2Takefreebitcoin~ 350 Satoshi5 Min20000 Satoshi (Instant)
3Easybitcoinfaucet~ 250 Satoshi10 Min20000 Satoshi (Instant)
4EarthBitcoin~ 200 – 100000 Satoshi30 MinInstant (Faucetbox)
5IceBitcoin~ 100 – 100000 Satoshi60 MinInstant (Faucetbox)
5ABTC-Central~ 200 Satoshi60 MinNo Minimum
5BBITLUCKY~ 40 Satoshi30 MinNo Minimum
6Foodtoshi400 Satoshi20 Min10000
7Getbitcoin200 Satoshi5 MinNo Minimum
8IGetbtc910 Satoshi1440 Min25000
9Welovefaucet~ 315 Satoshi10 Min20000
10Aquabitcoin~ 1000 Satoshi60 Min2000
11Getbitcoin251 Satoshi360 MinNo Minimum
12Zoobitcoin500 – 10000 Satoshi120 Min25000
13ElenaBitcoin200-400 Satoshi60 Min10000
14Welovebitcoin250 Satoshi60 Min6000
15Siizo55 Satoshi5 Min6000
16Aqua.pw100 Satoshi15 Min6000
17The free bitcoin75 Satoshi60 MinNo Minimum
18Cryptorials100 Satoshi30 MinNo Minimum
19bitcoins43650 Satoshi1440 MinNo Minimum
20bitcoinmonster315+ Satoshi10 Min20000
21itsrainingbitcoins 120 Satoshi900 Min20000
22satoshifaucet800 – 3000 Satoshi90 Min30000
23lotobitcoin.com~ 100 – 500 Satoshi60 Min500 Satoshi
24chiripabits500 – 10000 Satoshi120 MinNo Minimum
25mrchocobit300 Satoshi1440 Min25000
26ganherendaextra10-25 Satoshi1 Min30000
27superbit200-500 Satoshi720 Min5000
28bigfaucet~1000 Satoshi15 Min1000
29wincryptocoins~ 50 Satoshi10 MinNo Minimum
30millionsbitcoin~ 500 Satoshi10 Min20000 Satoshi (Monday)
0 nhận xét:

Đăng nhận xét